Referat fra deltagerrådsmøde d. 5. maj 2014

Posted by Den gamle Redacteur on maj 6, 2014 in Udenfor kategori |
Deltagere: Razan, Sebastian, Mikkel, Ali, Anders, Daud, Seline, Mads, Maja, Frederik, Saim, Mickey og Martin – alle værksteder var hermed repræsenteret, for første gang i år. 

Evaluering af fællesarrangementer
          1. maj: God dag, men for lidt variation i workshops og uinteressant film – enkelte syntes at Torben snakkede for længe om morgenen (og i øvrigt også på mandagsmøderne). Man lærte noget nyt.
 
          Gallafest: God fest, men det ville have været bedre med en rigtig DJ eller levende musik. Vi talte om hvorfor det var tvunget at deltage, men der var flertal for at det var en god idé. Måske ville kun omkring halvdelen komme hvis det var et åbent tilbud, og det ville være ærgerligt. Enkelte har slet ikke lyst til at komme, men for langt de fleste er det en god oplevelse – selv om det er tvunget.
Bordfordelingen skal være en kombination af at sidde sammen med nogle af dem man går på værksted med, blandet med et eller to andre værksteder. Nogle syntes at drikkevarerne var for dyre.
 
Kommende arrangementer
          Der blev fortalt lidt om Fagenes Fest og Atletikdag
 
Undervisningsmiljø
          Der er lavet spørgeskemaundersøgelse som skal tælles op, resultaterne gennemgås på næste møde.
 
Fredagsmotion
          De fleste ønskede at fredagsmotion blev genindført. Vi stoppede med det ved årsskiftet efter for meget brok med fravær, glemt tøj, skoballade mv. Der er mulighed for at værkstederne selv arrangerer motion, men det er ikke alle der gør det. Vi vil tage det op til vurdering efter sommerferien, mange fredage frem mod sommerferien er fridage eller optaget af andre ting.
 
Frokostordningen
          Der blev spurgt om det kunne være frivilligt, Torben sagde nej, og fortalte hvorfor vi havde besluttet at alle skulle være med.
 
Toiletter ved omklædningsrum i kælderen
          Der blev klaget over mangel på privatliv, da toiletterne er meget små, og kun har halve skillevægge imellem. Mange bryder sig derfor ikke om at bruge dem. Det blev foreslået at nedlægge det ene, og bygge nogle ordentlige vægge. Torben lover at se nærmere på om det er muligt, men lovede ikke hvornår det evt. kunne laves om.

Copyright © 2011-2024 GAP bladet All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.